Asennus, koulutus ja huolto

Valutarkastus

Väestönsuojan betonivaluun tulevien ovien, luukkujen sekä läpivientien sijoitusten tarkastus ennen valua suoritetaan pääkaupunkiseudulla Temetin toimesta.

Asennus

Väestönsuojan  ilmansuodatuslaitteistot, venttiilit sekä muut lopputoimitukseen kuuluvat tuotteet asennetaan sekä toiminta-tarkastetaan paikalleen asiantuntevien asentajiemme toimesta.

Koulutus

Väestönsuojan kunnossapidosta ja toimintakunnosta voidaan varmistua nimeämällä ja kouluttamalla tehtävään suojan toiminnot ja laitteet tunteva henkilö. Koulutamme asentamiemme väestönsuojien toiminnan perusteet asiakkaillemme. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Väestönsuojan käyttöönottotarkastus

Väestönsuoja tarkastetaan ennen rakennuksen käyttöönotto- tai
lopputarkastusta. Suojan käyttöönottotarkastuksessa testataan suojan ilmanvaihto sekä suojan tiiviys. Samalla tarkastetaan, että suojassa voidaan ylläpitää tarvittavaa ylipainetta ulkoilmaan nähden ja että suojassa on säädösten mukaiset laitteet ja varusteet.

Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja. Kaikki annetut tiedot ja piirustukset
tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan ennen loppukatselmusta. Uuden väestönsuojan käyttö- ja toimintakokeen tekee riittävän koulutuksen saanut henkilö, esimerkiksi laitevalmistajan edustaja.

Väestönsuojan määräaikaistarkastukset

Rakennuksen omistajan on Pelastuslain 379/2011 mukaan huolehdittava suojan sekä sen laitteiden ja varusteiden käyttökunnon säilyttämisestä ja siitä, että suoja voidaan kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi 72 tunnin kuluessa viranomaisen antamasta päätöksestä. Määräaikaistarkastus tehdään vähintään 10 vuoden välein.

Suojalaitteiden toimintakyvyn varmistamiseksi on kuitenkin vuosittain vähintään ilmanvaihtolaitetta käytettävä 5 minuuttia ja viemärin sulkuventtiilin käsipyörää kierrettävä täysin kiinni-asentoon ja sitten täysin auki-asentoon.