LOPPUTOIMITUS

Väestönsuojarakentamisen toisessa vaiheessa vähän ennen rakennuksen valmistumista asennetaan suojan ilmanvaihtolaitteisto, ylipaineventtiilit, jakokanava tuloilmaventtiileineen, ylipainemittari, suojan varusteet, varavesisäiliöt, kuivakäymäläkomerot, jäteastiat ja sulkuteltta.

Tätä toimituksen vaihetta kutsutaan lopputoimitukseksi. Lopputoimitus sisältää asennuksen lisäksi myös suojan testauksen pöytäkirjoineen.