Muut lopputoimitustuotteet

 

Varavesisäiliö VS-3

Väestönsuojassa on oltava vesipiste. S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan vesipiste voi olla väestönsuojan ulkopuolella sen välittömässä läheisyydessä, kuitenkin enintään 15 metrin etäisyydellä väestönsuojan ulko-ovesta. Jos vesipiste on väestönsuojan sisällä, suojassa tulee olla mahdollisuus säilyttää juomavettä vähintään 15 litraa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohden.
Muutoin tulee olla mahdollisuus säilyttää juomavettä vähintään 40 litraa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohti. Suojatilassa olevan vesipisteen yhteydessä tulee olla pesuallas ja lattiakaivo.

Väestönsuojan varavesisäiliön (VS-3) tulee täyttää elintarvikepakkauksille asetetut materiaalivaatimukset. Varavesisäiliö on varustettava veden jakeluun sopivalla laitteella. Säiliön tilavuus saa olla enintään 1500 l ja massa saa olla tyhjänä enintään 100 kg.

Temetin valmistamat varavesisäiliöt ovat tilavuudeltaan 1000 l ja 100 l.

Kuivakäymäläkaluste KK-3 & Kuivakäymäläkomero KH-3

Käymälöiden määrän tulee olla vähintään 1 kpl/20 m2 varsinaista suojatilaa.

Käymäläkomerot säilytetään normaalioloissa väestönsuojassa. Komeroiden sijainti merkitään väestönsuojapiirustuksiin. Käymäläkomeroille varatussa kohdassa väestönsuojan seinällä, katossa tai lattialla ei saa olla komeroiden asentamista haittaavia johtoja eikä kanavia. Jos väestönsuojassa on normaalioloissa käytettäviä wc-tiloja, ne mitoitetaan niin, että niissä voidaan käyttää kuivakäymäläkalusteita,

Käymäläkomero (KH-3) on voitava pystyttää lattialle ilman sivutukia sekä lattia- ja kattokiinnityksiä. Kuivakäymäläkomeron materiaalin tulee olla vaikeasti syttyvää.

Käymäläkomeron tai käymäläryhmän käyttökuntoon asentamiseen saa kahdelta henkilöltä kulua enintään 20 minuuttia. Käymäläkomero on voitava liittää poistoilmakanavaan tai ylipaineventtiiliin.

Väestönsuojan kuivakäymälän kalusteen (KK-3) tilavuuden tulee olla vähintään 30 l. Jokaista kuivakäymälän kalustetta varten tulee olla vähintään 16 käyttötarkoitukseen soveltuvaa pussia, sekä tarvikkeet pussien sulkemiseksi.

Jäteastia JS-3

Väestönsuojan jätehuolto tulee järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla.

Väestönsuojan jäteastiassa (JS-3) on oltava kantokahvat ja kansi. Jäteastian massa vedellä täytettynä saa olla enintään 110 kg ja se on voitava kuljettaa valoaukoltaan 900 x 2000 mm:n ovesta. Jäteastiat on tyhjinä voitava säilyttää sisäkkäin.

Sulkuteltta ST-1

Väestönsuojat on varustettava sulkuteltalla tai sulkuhuoneella, joka estää vaarallisia aineita sisältävän ulkoilman pääsyn väestönsuojaan suojaovea avattaessa.

Sulkuteltta ST-1 asennetaan väestönsuojakäyttöön siirryttäessä
paikalleen suojaoven sisäpuolelle. Väestönsuojan yhden suojaoven kohdalle suojan sisäpuolelle varataan varsinaisen suoja-alan lisäksi vähintään 2,5 m2 tilaa sulkuteltalle, joka esitetään väestönsuojapiirustuksissa. Tällä alueella tulee lattian olla tasainen. Katossa ja seinissä ei saa olla sulkuteltan pystyttämistä haittaavia putkijohtoja, kanavia tai valaisimia.

Suojan viemärin sulkuventtiiliä ei saa sijoittaa sulkuteltalle varatulle alueelle. Sulkuteltan kohdalla olevien ylipaineventtiilien läpivientiputket kiinnitetään paikoilleen betonoinnin yhteydessä.

Väestönsuojan vuode VV-3

Väestönsuojan vuoteen (VV-3) tulee olla kolmikerroksinen ja sen vaatima varastointitila saa olla varastointipakkauksessa enintään 0,2 m2. Vuoteen alustan tulee olla kosteutta läpäisemätön ja materiaaliltaan vaikeasti syttyvää. Alustan tulee toimia patjana. Vuode on voitava asentaa käyttökuntoon 10 minuutissa.

Talosuojelumateriaali

Pelastuslaki ja -asetus määräävät, että kiinteistössä on oltava tarvittava suojelumateriaali sekä väestönsuojan varusteet, mikäli talossa on väestönsuoja. Lain tekstistä ei tarkkaa määritelmää löydy, vaan kunnat määrittelevät varustevaatimukset itse. Useat pelastusviranomaiset ovat määritelleet, että nykyisen lain määräämä riittävä materiaali on sama minkä edellisen lain perusteella tehty tarvikeluettelo pitää sisällään. Temetin varustepakkausten väestönsuojamateriaali noudattaa edellisen lain materiaalimäärävaatimuksia.

Materiaalit on hankittava ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta. 

Suojelumateriaalin tarkoituksena on turvata väestönsuojan toiminta suojautumistilanteen aikana.

Kun väestönsuojaa laitetaan käyttökuntoon ja huoneistokohtaiset varastohäkit täytyy purkaa, tarvitaan siihen sorkkarautaa ja muitakin työkaluja. Ilmanvaihdon irrottamiseen tarvitaan ruuvimeisseliä ja niiden tukkimiseen tarvitaan jakoavain. Jos sängyt tehdään varastohäkkien puutavarasta ja verkkoseinistä, tarvitaan siihen saha, vasara ja nauloja.

Jos suojasta joudutaan poistumaan hätäpoistumiskäytävän kautta, eikä käytävästä ole suoraa luukkua ulos, on käytävän harkkoseinä purettava ja kaivauduttava ulos. Siihen tarvitaan moskaa, piikkausvälineitä, voimapihtejä sekä lapio.
 
Kun suojautumisen aikana tarvitsee liikkua ulkotiloissa ohjeistamassa asukkaita sisätiloihin suojautumisessa, säteilyn mittaamiseksi ulkona, asuntoihin jätettyjen kotieläimien ruokkimiseksi tai vaikka ilmanottoaukon luona olevan palonalun sammuttamisen vuoksi, on henkilösuojaimille tarvetta. Näitä suojaimia ohjeistetaan hankittavaksi kahdet jokaista alkavaa 100 asukasta kohti

Ladattavat tiedostot

Sertifikaatit