Asiantuntijuus

Mikä ihmeen Roihu-rajoitin

17.02.2021

Markkinoilta puuttui tuote, jolla saataisiin tehtyä palokatko väestönsuojan ylipaineventtiilin läpivienteihin.

Aloitteen saimme pelastusviranomaisilta, jotka olivat tuotetta jo useamman kerran tiedustelleet. Laitevalmistajan ominaisuudessa lanseerasimme väestönsuojakäyttöön sopivan ja hyväksytyn Roihu-palorajoittimen. Enää ei tarvitse tukkia läpivientejä palovillalla tai vastaavalla. Roihu-rajoitinta ei tarvitse poistaa painekokeita suoritettaessa eikä kriisitilanteeseen siirryttäessä, kuten palovillan kanssa on toimittava.

Roihu-palorajoitin PYV-1 on huippuinnovaatio, joka varmistaa väestönsuojan turvallisuuden palotapauksissa. Roihu-rajoitin asennetaan suoraan väestönsuojan ylipaine­venttiiliin, jossa se laukeaa automaattisesti tulipalon uhatessa ja estää liekkien ja savukaasujen leviämisen. Roihu-palorajoitinta voidaan käyttää myös ilmanvaihdon läpivienneissä sekä ilmanvaihtolaitteiston paineventtiilin läpiviennissä K- ja S1-luokan väestönsuojissa.

CE-sertifioitu ja -merkitty Roihu-rajoitin PYV-1 on paineaaltotestattu Eurofins Expert Services Oy toimesta, joka on riippumaton suojalaittei­den ja -järjestelmien tyyppitarkastuksia suorittamaan valtuu­tettu testauslaitos. Täyttääkseen paineaaltotestin vaatimukset, palorajoitin vaatii sirpalesuojan väestönsuojan läpiviennin ulkopuolelle.

Katso alla olevalta videolta, miten helppoa on Roihu-rajoittimen asennus ylipaineventtiilin läpivientiin.

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Alkuun