varusteet

Varavesisäiliö VS-3

Varavesisäiliö VS-3

Väestönsuojissa täytyy olla riittävät resurssit siellä oleskeluun suojautumistilanteessa. Ilman lisäksi se tarkoittaa myös vettä. Varavesisäiliöt ovat siis oleellisia hyvän väestönsuojan varustelulle.

Rakenne ja tekniset ominaisuudet

Varavesisäiliö VS-3:a on saatavana kolmessa eri koossa: 100 l, 1000 l ja 1500 l.

Varavesisäiliö on kokoonpantava, minkä ansiosta sen tilantarve normaaliajan säilytyksessä on pieni. 1000 l ja 1500 l varavesisäiliö muodostuu veden kanssa kosketukseen tulevasta sisäpussista sekä sitä tukevasta ulkovaipasta. Varavesisäiliön sisäpussi ja ulkovaippa täyttävät Suomen lainsäädännössä, USA:n FDA-määräyksissä, Saksan BGA-määräyksissä sekä EU:n direktiiveissä elintarvikepakkauksilta edellytettävät vaatimukset.

Varavesisäiliön raaka-aineet ovat sellaisia, että ne voidaan kierrättää, hävittää polttamalla tai toimittaa yhdyskunnan jätehuollon kautta kaatopaikalle. Varavesisäiliön sisäpussi ja ulkovaippa täyttävät Vnp:n 962/1997 pykälässä 15 esitetyt vaatimukset tuotteiden raskasmetallipitoisuuksista. Lyijyn, kadmiumin, elohopean ja kuudenarvoisen kromin yhteismäärä tuotteessa alittaa pitoisuuden 100 ppm.

Mitoitusperusteet

Varavesisäiliö VS-3 on mitoitettu sisäministeriön asetusten mukaisesti. Niissä edellytetään, että jokaisessa suojassa tulee olla riittävä määrä vettä suojautumisajan käyttöä varten. Mitoitusperusteena toimii väestönsuojan varsinainen suoja-ala, jonka perusteella suojaan tulee varata jokaista neliömetriä kohti vettä 15 l tai 40 l riippuen siitä, onko suojassa vesipistettä.

VS-3

Varavesisäiliö VS-3

icon_orange_interaction

Jätä yhteydenottopyyntö!

Lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella. Voit myös nimetä tuotteet, joista olet kiinnostunut ja haluat lisätietoa. Olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

sertifikaatti

Sertifioitua Temet-laatua – tutustu sertifikaatteihin!

Huolto ja säännölliset väestönsuojien tarkastukset varmistavat turvallisuuden.

Temet tekee lakisääteisiä väestönsuojien tarkastuksia. Huolehdimme väestönsuojan ja sen laitteiden sekä varusteiden säilymisestä käyttökunnossa. 

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Alkuun