varusteet

Jätesäiliö JS-3

Jätesäiliö JS-3

Suojautumistilanteessa väestönsuojan käytön seurauksena syntyy jätetä, joista täytyy huolehtia. Siksi väestönsuojiin tarvitaan myös välineitä jätteiden varastointiin. Temet Jätesäiliö JS-3 on asetusten mukaan mitoitettu ratkaisu väestönsuojan jätteiden säilömiselle.

Rakenne ja tekniset ominaisuudet

Jätesäiliö JS-3 on kannella ja kantokahvoilla varustettu 100 litran säiliö. Normaaliaikana jätesäiliöt voidaan säilyttää sisäkkäin. JS-3 täyttää Suomen lainsäädännössä, USA:n FDA-määräyksissä, Saksan BGA-määräyksissä sekä EU:n direktiiveissä elintarvikepakkauksilta edellytettävät vaatimukset.

Jätesäiliö JS-3:n raaka-aineet ovat sellaisia, että se voidaan kierrättää, hävittää polttamalla tai toimittaa yhdyskunnan jätehuollon kautta kaatopaikalle. Jätesäiliö täyttää Vnp:n 962/1997 pykälässä 15 esitetyt vaatimukset tuotteiden raskasmetallipitoisuuksista. Lyijyn, kadmiumin, elohopean ja kuudenarvoisen kromin yhteismäärä tuotteessa alittaa pitoisuuden 100 ppm.

Mitoitusperusteet

Jätesäiliö JS-3 on mitoitettu sisäministeriön asetusten mukaisesti. Niissä edellytetään, että jokaisessa suojassa tulee olla riittävä määrä jäteastioita suojautumisajan käyttöä varten. Mitoitusperusteena toimii väestönsuojan varsinainen suoja-ala, jonka perusteella suojaan tulee varata jokaista neliömetriä kohti 15 l jäteastioita.

 

icon_orange_interaction

Jätä yhteydenottopyyntö!

Lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella. Voit myös nimetä tuotteet, joista olet kiinnostunut ja haluat lisätietoa. Olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

sertifikaatti

Sertifioitua Temet-laatua – tutustu sertifikaatteihin!

Huolto ja säännölliset väestönsuojien tarkastukset varmistavat turvallisuuden.

Temet tekee lakisääteisiä väestönsuojien tarkastuksia. Huolehdimme väestönsuojan ja sen laitteiden sekä varusteiden säilymisestä käyttökunnossa. 

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Alkuun