temet_location_global_finland_1140x600px

Vastuullisuus

Temetille vastuullisuus on jokapäiväistä työtä

Olemme ylpeitä tuotteistamme ja palveluistamme sekä siitä, että meihin luotetaan maailmanlaajuisesti. Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä työssämme ja tehtävässämme pelastaa ihmishenkiä. Tämän saavuttaminen vaatii luotettavuuden lisäksi toimintamme avoimuutta sekä toimiemme taloudellisten, sosiaalisten sekä ekologisten vaikutusten huomioimista. Pyrimme myös ymmärtämään vaikutuksemme ilmastoon ja toimintaympäristöömme kuin myös ympäristön muutoksien vaikutukset meihin.

Tarjoamme arvoa yhteiskunnalle kehittämällä ratkaisuja, jotka suojaavat ihmisiä, ympäristöä ja muuta arvokasta omaisuutta kriisien tai teollisuusonnettomuuksien vaikutuksilta. Meille on tärkeää, että suojaamamme kohteet ja niissä oleskelevat ihmiset ovat mahdollisimman hyvässä turvassa.

Harjoitamme liiketoimintaamme kansainvälisten eettisten ja vastuullisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja odotamme yhteistyökumppaneiltamme samaa. Vastuullisuutta meiltä vaativat myös sidosryhmämme.

Temetin Code of Conduct - ohjeet linjaavat yhteiset suuntaviivat kaikkien työntekijöiden ja toimittajien toiminnalle liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, reiluun kilpailuun sekä ympäristönäkökulmien huomiointiin.

Temetin työntekijöille ja toimittajille on omat versionsa ohjeistuksista:

 

Ilmoita väärinkäytöksestä

 

Edistääksemme turvallista ja sidosryhmätoimintaa tukevaa toimintakulttuuria, olemme ottaneet käyttöön sähköisen väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan.  Temet kannustaa sidosryhmiään ilmoittamaan havaintonsa tai epäilynsä Temetin Eettisen toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta.  

Whistleblowing-järjestelmä tarjoaa kanavan tuoda tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten. 

 

Vilpittömässä tarkoituksessa tehty ilmoitus ei johda ilmoittajan, hänen läheistensä, työnantajaansa tai ilmoituksen teossa avustaneiden henkilöiden vastaisiin toimiin. Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan toiminta perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain (1050/2018) mukaisia velvoitteita.   

  

Kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelee Temetin ilmoituskanavan kolmihenkinen ryhmä, joka käynnistää tarvittavat selvitykset. Jos ilmoitus koskee yhtä käsittelijöistä, hän ei osallistu tapauksen käsittelyyn ja tutkintaan.  

Vastaanotettujen ilmoitusten tutkimusten tulokset raportoidaan säännöllisesti Temet-konsernin hallitukselle. 

Ilmoittamaan pääset täältä: www.firstwhistle.fi/temet  

 

Lisätietoja ilmoittamisesta löytyy palveluntarjoajamme sivuilta.  

 

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Temet safety – huippuluokan osaamista ja vahvaa sitoutumista suojateknologian kehittämiseen.

Yhteinen missiomme on pelastaa ihmishenkiä. Tämä onnistuu kehittämällä tehokkaita ja kilpailukykyisiä ratkaisuja niin ihmisten kuin omaisuuden suojaksi. Temetin ainutlaatuinen suojateknologiaosaaminen on määrätietoisen tutkimus- ja kehitystyön tulosta. Temetin suojaratkaisuja käytetään väestönsuojelussa, kriisinhallinnassa sekä tärkeiden sotilas- ja teollisuuskohteiden toiminnan turvaamisessa.

Your current browser is not supported

To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Alkuun